Anh đâu rồi a đang làm gì đó
  • lenoir75
  • 텍스트(28자)
  • 베트남어 한국어
  • 100 P
완료
요청 내용
원문
Anh đâu rồi a đang làm gì đó
번역 (1)
nguyenhao210596
·
한 달 전
오빠 어디에 있어요? 뭘 하고 있어요?
0
Nederlands Deutsch Русский Melayu Tiếng Việt Kiswahili Svenska Español العربية English Italiano Indonesia 日本語 中文(简体) 中文(繁體) Čeština Tagalog ภาษาไทย Türkçe Português Polski français suomi 한국어 हिन्दी, हिंदी