Vâng! E khỏe, còn anh bên ấy thế nào. Sức khỏe và
  • wtcim
  • 긴글 · 4
  • 베트남어 한국어
  • 1,500 P
완료
요청 내용
원문 (4/4)
4
  • 85자
  • 150 P
Sắp xếp công việc bên ấy tốt trước khi đi Việt Nam. Anh Chú ý sức khỏe nha. Thân chào
번역 (2)
베트남에 오기 전에 그곳의 일을 잘 챙기도록 해요. 건강에 유의하세요. 안녕.
베트남에 가기전에 거기에 일을 잘 챙겨요.
건강 조심하세요. 안녕히
0
Nederlands Deutsch Русский Bahasa Melayu Tiếng Việt Kiswahili Svenska Español العربية English Italiano Indonesia 日本語 中文(简体) 中文(繁體) Čeština Tagalog ไทย Türkçe Português Polski Français suomi 한국어 हिन्दी, हिंदी